15/03/2019
1134

15.03.2019

Thứ Sáu

Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Mt 5,20-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Hãy đi làm hòa với người anh em trước khi đến đây dâng lễ vật” (Mt 5,24).

 

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại tâm tình của mình dành cho Chúa: Có xuất phát từ lòng mến và sự bình an thật sự hay không? Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ - đó là lễ vật đẹp mà Người cần nơi chúng ta.

 

Với Mẹ: Lễ vật tinh tuyền và thánh thiện nhất là Mình và Máu thánh của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết kết hợp mật thiết hơn với Chúa trong Phép Thánh Thể, dâng hết mọi sự làm một với lễ vật của Chúa mà dâng lên Chúa Cha. Xin Mình và Máu thánh Chúa nên nguồn mạch sống cho những ai đang vất vả nặng nề.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con dễ dàng tha thứ cho những người có lỗi với mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương