15/04/2017
1048


15.04.2017                                                                 
Thứ Bảy
Tuần thánh                                                               
 
Tin Mừng: Mt 28,1-10 (vọng PS)
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: "Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Đây Ta đã báo trước cho các bà hay".
 
Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ” (Mt 21,1).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu đã được an táng trong mộ đá. Người đã chấp nhận chịu chết vì phần rỗi nhân loại. Để thương nhớ Chúa, bà Maria Mácđala và một bà khác đã đi viếng mộ Chúa. Họ có một tình thương chân thật đối với Chúa của mình, không chỉ khi Người còn sống, mà ngay cả khi Người đã chết.
 
Với Mẹ: Chúa đã trải qua cái chết thê thảm để bước vào phục sinh vinh quang. Xin Chúa thức tỉnh những tâm hồn đang ngủ mê trong tội lỗi, mà sống một cuộc sống phó thác vào Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ đã được hưởng trọn vẹn công phúc từ cuộc khổ nạn và phục sinh mà Chúa Giêsu đã thực hiện, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho giới phụ nữ biết tích cực cộng tác vào sứ vụ canh tân xã hội trần thế này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 ***
 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương