15/05/2017
1844
Thứ Hai, 15.05.2017 - Tuần 5 PS
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,21-26).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".
Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Đấng bảo trợ là Thánh Thần… Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26).
 
Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt quá giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có được bình an và sự sáng suốt.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con mải mê tìm kiếm lời giải thích cho nhiều vấn đề trong cuộc sống dựa vào sức của mình mà quên chạy đến vị cố vấn tuyệt vời là Chúa Thánh Thần. Xin mở con mắt, lỗ tai chúng con để chúng con có thể nhìn và nghe được tiếng nói của Ngài trong sâu thẳm tâm hồn mình mà làm theo sự hướng dẫn của Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ luôn sống thánh ý Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui