15/06/2017
1153
15.06.2017
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 5, 20-26
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!" Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).
 
Như Mẹ: Chúng ta thường nghĩ rằng: ai gây ra bất hoà, người ấy phải đi xin lỗi trước. Nhưng ở đây Chúa lại dạy: người khác bất bình với mình, mình cũng phải mau mắn đi hoà giải với họ trước khi đi dâng lễ. Có lỗi mà đi hoà giải còn là điều khó, nhưng cứ cố gắng thì Chúa sẽ thêm ơn cho ta để ta chủ động làm hoà với người ta!
 
Với Mẹ: Chiến tranh hận thù đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Xin Chúa gửi Thánh Thần xuống trên những ai đang sống trong thù hận, để họ biết mở lòng ra làm hoà với những người khác. 
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ dạy chúng con biết sống bao dung, sẵn sàng xin làm hoà khi có điều bất mình với ai, và cũng biết tha thứ cho những người có lỗi với mình.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng