15/06/2019
936

15.06.2019

Thứ Bảy

Tuần 10 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 5,33-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu xác định giá trị cao cả của sự thật, nói sự thật và sống sự thật. Sống theo sự thật là sống trong Chúa và tình yêu của Ngài - Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khi sống như thế, chúng ta mới thực sự được tự do.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong một xã hội dầy giả dối, thì sự thật dường như đã trở nên một món đồ xa xỉ, người ta không muốn nghĩ tới nó. Nhiều lúc chúng con muốn buông xuôi trách nhiệm làm chứng cho Chúa, vì sợ bị chê bai. Xin cho chúng con can đảm bước đi trong ánh sáng của Chúa để sống theo sự thật của Tin Mừng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những lúc gian nan để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ những người đang hy sinh làm chứng cho chân lý và công bằng.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250