15/09/2018
1708

15.09.2018

Thứ Bảy – Tuần 23 TN

Đức Mẹ Sầu Bi - lễ nhớ 

 

Tin Mừng: Ga 19,25-27

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người...” (Ga 19,25).

 

Như Mẹ: Để cứu độ con người, Chúa đã cho Con Một đến, mang lấy thân phận con người cùng với những hệ lụy của nó. Người Con đó đã chịu đóng đinh, chịu đau đớn thân xác để qua đó, bước vào vinh quang, mở cửa cho nhân loại đang tiếp bước theo Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa tình thương, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những khổ giá của bản thân mình để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Chúa trong vương quốc tình yêu vô biên.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã đứng kề bên thập giá để thông phần đau khổ với con mình, xin giúp chúng con biết thông phần đau khổ với Chúa để chúng con cũng được phần thưởng Nước Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui