15/10/2019
955

15.10.2019

Thứ Ba

Thánh Têrêsa Giêsu, tn-tsht

 

Tin Mừng: Lc 11,37-41

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch

cho các người” (Lc 11,41).

 

Như Mẹ: Chúa muốn dạy chúng ta bài học về sự trong sạch của tâm hồn. Đừng để tâm hồn vướng bận của cải, luật lệ hay danh quá nhiều. Khi chúng ta đã dám cởi bỏ những thứ vướng bận đó, thì tâm hồn sẽ được nên thanh sạch.

 

Với Mẹ: Chúa luôn muốn chúng con trở nên hoàn hảo, mà sống tin tưởng phó thác trong tay Ngài. Lạy Chúa, xin thanh luyện tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin gìn giữ chúng con luôn trong sạch, ngay thẳng để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con từ khước những cám dỗ thế tục để phụng sự Chúa cách trọn hảo hơn. Xin giúp chúng con sống gắn bó với Chúa nhiều hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250