15/11/2018
1703

15.11.2018

Thứ Năm – Tuần 32 TN

Thánh Alberto Cả, gm-tsht

 

Tin Mừng: Lc 17,20-25

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa không chỉ đến trong ngày tận cùng của thế giới, mà đang đến giữa cuộc đời chúng ta qua những dấu chỉ. Thật thế, tất cả những biến cố trong cuộc đời, dù vui hay buồn đều là những tín hiệu của Thiên Chúa báo cho chúng ta. Điều quan trọng nhất là trong những biến cố ấy, Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta.

 

Với Mẹ: Dù thời gian Xuân-Hạ-Thu-Đông cứ xoay vần chuyển vận, dù đời chúng con bao lắm thăng trầm, thì lạy Chúa, xin luôn đồng hành với chúng con, chúng con luôn cần đến Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, thời gian cứ trôi đi và cuộc sống này chẳng có gì níu kéo hay cầm giữ lại được. Xin giúp chúng con chẳng trông chờ một điều gì khác ngoài chính Chúa là hạnh phúc của cuộc đời chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng