15/12/2017
1357

15.12.2017

Thứ Sáu – Tuần 2 MV

 

Tin Mừng: Mt 11,16-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!'

"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Đức Khôn Ngoan được chứng minhbằng hành động” (Mt 11,19).

 

 

Như Mẹ:Đức khôn ngoan là một nhân đức rất cần thiết trong đời sống người tín hữu. Đức khôn ngoan là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Người tín hữu đón nhận ơn này khi chịu phép thêm sức. Tuy nhiên, hằng ngày, chúng ta cũng cần xin ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn chúng ta hành động cho phù hợp với chức vụ và ơn gọi của mình.

 

Với Mẹ:Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là Chúa làm. Xin cho người tín hữu luôn thể hiện tính nhất quán trong lời nói cũng như trong việc làm. Và xin cũng ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết nói năng và hành động cho hợp với phẩm giá làm con cái Chúa.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ cầu bầu cùng Đấng Khôn Ngoan cho chúng con là những người thơ dại và tội lỗi.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương