15/12/2018
1586

15.12.2018

Thứ Bảy – Tuần 2 MV

 

 

Tin Mừng: Mt 17,9a.10-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?"

 Chúa Giêsu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".

 Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

 

Như Mẹ: Khi Chúa Giêsu nói “ông Êlia đã đến rồi” là Chúa có ý nói đến ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả được biết đến như là vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước. Ông đã được Chúa Giêsu khen ngợi là người cao trọng nhất. Chính Gioan đã được Thiên Chúa chọn để đi trước mở đường cho Đấng Cứu Độ. Ông không chỉ dùng lời rao giảng mà còn cả chính mạng sống mình để làm chứng cho Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng trở nên những “tiếng hô” như ông Gioan để đem lời Chúa đến với mọi người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn được vững tin, lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và dám hy sinh cả mạng sống mình cho Tin Mừng cứu độ như ông Gioan Tẩy Giả ngày xưa.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui