16/02/2018
863

16.02.2018

Thứ Sáu

Tết Mậu Tuất

 

Tin Mừng: Mt 9,14-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15).

 

Như Mẹ: Việc ăn chay ở đây là gì? Đó chính là việc chúng ta quay trở về với con người của mình để nhìn thấy và nhận ra tình yêu Chúa đang ở trong mình. Cách ăn chay đích thực là cải hoá bên trong. Chúng ta hãy coi việc ăn chay như là dịp để dọn dẹp lại tâm hồn mình. Làm như thế, ơn cứu độ của Chúa ở trong chúng ta lớn lên và lan tỏa ra xung quanh.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, có đôi khi vì quá đặt nặng hình thức của việc ăn chay mà chúng con đã quên mất ý nghĩa đích thực của nó. Chúng con chỉ giữ chay bên ngoài, còn trong tâm hồn thì bề bộn và để cho nhiều thứ chiếm mất sự hiện diện của Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin sửa dạy chúng con cho nên xứng đáng hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương