16/02/2019
913

16.02.2019

Thứ Bảy

Tuần 5 TN

 

 

 

Tin Mừng: Mc 8,1-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến". Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!" Và Người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền Đal-ma-nu-tha.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông. Người không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh từ “ít ra nhiều”, nhờ thế mà ai nấy đều được ăn và được no nê. Ngày nay, mặc dù xã hội tiến bộ nhiều, nhưng nhiều người vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo, họ cần đến sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn của chúng ta.

 

Với Mẹ:Chúa đã chạnh lòng thương dân chúng lầm than, xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng biết cảm thông với những người đang phải sống trong cảnh túng thiếu, lầm than... vất vả. Xin cho họ có được những phương tiện cần thiết để sống xứng đáng với phẩm giá con người.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình sẵn sàng phục vụ của Mẹ khi đến với tha nhân.

 

Trong Mẹ:Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui