16/03/2017
1296


 
16.03.2017                                                                 
Thứ Năm
tuần 2 MC                                                               
 
Tin Mừng: Lc 16,19-31
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
 
"Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".
 
Người đó lại nói: "Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).
 
Như Mẹ: Cuộc sống giữa người giàu và anh Ladarô nghèo khổ hoàn toàn khác nhau. Khi còn sống ở đời, người giàu được ăn sung mặc sướng, được an ủi trăm bề; còn anh Ladarô nghèo khổ thì phải chịu trăm bề đau khổ. Khi chết, số phận của hai người này hoàn toàn thay đổi, người giàu thì phải chịu cực hình; còn anh Ladarô nghèo khổ thì được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Ápraham.
 
Với Mẹ: Ai có công thì được thưởng, ai có tội thì bị luận phạt. Xin Chúa lấy lòng từ bi hải hà của Chúa mà xét xử chúng con. Xin cho chúng con khi còn đang sống ở đời này, biết sống có lòng thương cảm với người nghèo.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ làm cho chúng con có quả tim nhân hậu với tha nhân.  
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng