16/03/2018
1150

16.03.2018

Thứ Sáu – Tuần 4 MC

 

Tin Mừng: Ga 7,1-2. 25-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến” (Ga 7,30).

 

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu đi đây đó rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ..., đã làm những người có trách nhiệm trong xã hội và tôn giáo Do Thái khó chịu; điều đó cũng gây ra nhiều xáo trộn cho giới cầm quyền. Chính vì thế, giới cầm quyền hay tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu, nhằm để ổn định trật tự xã hội.

 

Với Mẹ: Khi đương thời, Chúa đã bị giới cầm quyền bắt bớ, vì những việc tốt đẹp Chúa đã làm cho những người nghèo khổ. Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng những đóng góp của các tôn giáo, đặt biệt là của Giáo Hội, vào việc xây dựng sự phồn vinh cho dân tình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin cho những người đang bị bắt bớ vì đạo Chúa được tự do thực hành đức tin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui