16/03/2019
1023
 

16.03.2019

Thứ Bảy

Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Mt 5,43-48

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

 

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện(Mt 5,48).

 

Như Mẹ: Chúa kêu gọi chúng ta nên hoàn thiện theo như lời dạy: Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Điều này xem ra quá khó với chúng ta là những người đầy yếu đuối và tội lỗi. Chúa sẽ ban ơn giúp chúng ta làm được điều này, nếu chúng ta thật lòng khao khát và tin Chúa, cùng cố gắng hết sức mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nghĩ rằng mình là loài thụ tạo, yếu đuối và đầy tội lỗi, làm sao nên hoàn thiện được? Nhưng đó lại là điều Chúa mời gọi chúng con, xin ban cho chúng con có được một trái tim yêu thương, một quyết tâm lớn để tập nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Mẹ hãy xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng con trong việc hoàn thiện chính bản thân mình.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui