16/05/2017
1791
Thứ Ba, 16.05.2017 ­- Tuần 5 PS
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,27-31a).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha truyền dạy” (Ga 14,31).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ về cách yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa trước tiên là tuân giữ và sống như lời Ngài truyền dạy, rồi đáp lại tình yêu ấy bằng sự dấn thân cụ thể và quảng đại trong suốt cả cuộc đời của mình.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhìn lại hành trình sống đức tin, con chưa dám sống hết tình với Chúa qua việc yêu thương mọi người chung quanh. Và qua những biến cố trong cuộc sống, con chưa xác tín vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin Chúa dạy con biết tin tưởng và phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương dâng mình cho Chúa, xin chỉ bảo con, để con cũng biết dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Xin Mẹ dắt dìu con bước tới gần Chúa hơn mỗi ngày.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương