16/05/2019
718

16.05.2019

Thứ Năm

Tuần 4 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 13,16-20

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi” (Ga 13,16).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Rồi đến lượt, Chúa Giêsu lại sai các tông đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng đó. Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được sai đi rao truyền ơn cứu độ của Người cho tha nhân.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa sai nhiều người ra đi tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho những người chưa hề nghe về Chúa. Xin giúp các môn đệ của Chúa ý thức hơn về ơn gọi làm chứng nhân của mình giữa dòng đời, để mọi việc họ làm đều làm cho sáng danh Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ cho chúng con biết cộng tác cùng Mẹ mau mắn lên đường mang Chúa đến cho những người sống xung quanh chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng