16/06/2017
1064
16.06.2017
Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 5, 27-32
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình…” (Mt 5,32).
 
Như Mẹ: Thiên Chúa thiết lập giao ước hôn nhân, và ấn định để vợ chồng sống trung thành với nhau. Khi sống trung thành với nhau là đôi vợ chồng đã phác hoạ được tình yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ban Con Một Ngài để ký kết với con người một giao ước tình yêu. Chúa yêu con người và mời gọi con người đáp lại tình yêu đó một cách trung thành.
 
Với Mẹ: Hôn nhân gia đình là một cơ chế được chính Thiên Chúa thiết lập. Xin Chúa cho các bạn trẻ ngày nay hiểu được giá trị cao quý của hôn nhân, để từ đó họ tôn trọng ơn gọi này. 
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ đã sống đời sống gia đình. Xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng biết sống chung thuỷ với nhau.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương