16/06/2019
791

16.06.2019

Chúa Nhật 11 TN – Năm C

CHÚA BA NGÔI

 

Tin Mừng: Ga 16,12-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15).

 

Như Mẹ: Ba Ngôi Thiên Chúa luôn kết hợp mật thiết với nhau. Chúa Giêsu đã mặc khải “sự nên một” trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta qua cuộc đời của Người. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu quyền thống lãnh mọi sự trên trời dưới đất. 

 

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Cha đã mặc khải mầu nhiệm tình yêu về Ba Ngôi Thiên Chúa cho loài người chúng con qua Chúa Con. Cha đã yêu thương loài người chúng con quá bội. Xin cho chúng con luôn biết diễn tả tình yêu và sự hiệp nhất của mầu nhiệm Ba Ngôi cho người đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin dạy chúng con biết suy đi gẫm lại mầu nhiệm tình yêu Chúa trong cuộc đời thường ngày của chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250