16/07/2019
1065

16.07.2019

Thứ Ba

Đức Mẹ núi Carmêlô

 

 

Tin Mừng: Mt 11,20-24

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khốn cho các ngươi” (Mt 11,21).

 

Như Mẹ: Chúa khiển trách những người đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ nhưng không tỏ lòng sám hối. Nhiều lúc, chúng ta cũng thờ ơ trước những việc lớn lao mà Chúa đã làm cho chính chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người rất may mắn được sống trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhờ thế, chúng con dễ dàng mua được Sách Thánh. Xin cho chúng con biết say mê yêu Lời của Chúa, rồi hết lòng đem ra thực hành, để là người được Chúa chúc phúc, chứ không phải là người bị nguyền rủa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, Mẹ là người diễm phúc hơn bất kỳ ai hết, vì Mẹ đã nghe và sống Lời của Chúa cách trọn hảo. Xin Mẹ giúp chúng con biết dùng Lời Chúa để canh tân mỗi ngày, để không bị Chúa khiển trách là “khốn cho các ngươi”.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250