16/10/2018
1075

16.10.2018

Thứ Ba – Tuần 28 TN

Thánh Margarita Alacoque, tn

 

Tin Mừng: Lc 11,37-41

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy bố thí những gì ở bên trong” (Lc 11,41).

 

Như Mẹ: Nghi lễ thanh tẩy trước khi ăn là một nghi thức tôn giáo quan trọng cần phải giữ nhưng Đức Giêsu đã bác bỏ. Qua đó, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự thành tâm bên trong hơn là những hình thức bên ngoài. Đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả người tin là cần tránh tinh thần giả hình và hình thức khoe khoang.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần của bài Tin Mừng. Của bố thí đích thật, có giá trị tẩy rửa tâm hồn chính là thực hành tình yêu đối với tha nhân. Xin cho tâm hồn chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện hơn như điều Chúa mong muốn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin dạy chúng con trong khi lo làm đẹp bên ngoài thì cũng phải chăm lo thanh tẩy bên trong cho ngày càng nên thiện toàn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương