16/10/2019
884

16.10.2019

Thứ Tư

Thánh Margarita Alacoque, tn

 

Tin Mừng: Lc 11,42-46

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!"

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa". Người đáp lại rằng: "Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới".        

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu!” (Lc 11,42).

 

Như Mẹ: Đối với người Pha-ri-sêu và kinh sư, Đức Giêsu luôn là một kẻ địch thù nguy hiểm mà họ cần phải loại trừ. Tại sao? Tại vì Người luôn phê phán lối sống đạo giả hình của họ. Người cảnh cáo họ cũng là nhắc nhở chúng ta phải kiểm điểm lại đời sống của mình trong tương quan với Chúa và với mọi người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa muốn lối sống đạo bên trong. Xin cho người tín hữu ngày nay biết sống đạo với tinh thần phục vụ và khiêm nhường để được Chúa chúc phúc.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết lấy Lời Chúa như kim chỉ nam để kiểm điểm đời sống của chúng con sao cho phù hợp: sống tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và chân thật.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250