16/11/2017
1305

16.11.2017

Thứ Năm – Tuần 32 TN

Th. Margarita Scotland, tn                        

 

Tin Mừng: Lc 17,20-25

  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

  

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi". Đó là lời Chúa.

  

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

Như Mẹ:Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã đến trong trần gian này rồi. Như thế, khi Ngài đến trong trần gian là Ngài cũng thiết lập Triều Đại của Thiên Chúa ở đó. Ai tin vào Ngài thì Triều Đại Thiên Chúa đã đến với người ấy rồi.

 

Với Mẹ: Nhiều người thời đại ngày hôm nay đang sống trong sự dửng dưng với Thiên Chúa, sống cứ như thể là không có Thiên Chúa vậy. Xin Thánh Thần Chúa chiếu ánh sáng chân lí vào tâm hồn họ, để họ nhận biết mà tin thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ đang ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, khi đang còn ở trần gian này, luôn biết xây dựng đời sống mình trên nền tảng các giá trị Tin Mừng.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng