16/11/2018
1189

16.11.2018

Thứ Sáu – Tuần 32 TN

Thánh Margarita Scotland, tn

 

Tin Mừng: Lc 17,26-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó”.

 Thầy bảo các con: “Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại".

 Các môn đệ thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?" Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26).

 

Như Mẹ: Suy nghĩ về sự chết hay khi nhớ đến những người quá cố là tư thế tỉnh thức tích cực chờ đợi ngày giờ Thiên Chúa đến xét xử. Giờ chết của mỗi người là giờ bất ngờ, là ngày phán xét của người đó! Sống tỉnh thức là sống trong sự tin tưởng và hy vọng vào Đức Kitô.

 

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con phải luôn sẵn sàng tỉnh thức, vì chúng con biết rằng: đời người chóng qua như “hoa sớm nở chiều tàn”. Xin cho chúng con ý thức về thân phận yếu đuối bất toàn của mình mà cậy trông vào Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chúng con không biết tương lai thế nào. Xin giúp chúng con sống trung thành tỉnh thức mỗi ngày để đón chờ Chúa đến.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui