16/12/2018
1063

16.12.2018

Chúa Nhật 3 MV – Năm C

Thánh vịnh tuần 3

 

 

Tin Mừng: Lc 3,10-18

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".

 Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,12).

 

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả dạy dân chúng phải biết chia cơm sẻ áo cho người khác, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người khác. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn hơn thế nữa, Ngài muốn con người phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương thế gian.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết vun vén cho cuộc sống riêng tư của mình, mà quên mất biết bao người xung quanh chúng con còn đói khổ và thiếu thốn. Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra Chúa trong mọi người. Xin cho chúng con biết chia sẻ, cảm thông và yêu mến những kẻ đói rách và bần cùng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin đồng hành với chúng con trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ những kẻ yếu đuối và cơ hàn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng