17/01/2019
898

17.01.2019

Thứ Năm – Tuần 1 TN

Th. Antôn, viện phụ

 

 

Tin Mừng: Mc 1,40-45

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Vì anh đã được sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1,44).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hủi theo lời anh cầu xin. Chúa ban phát tình thương xót đối với anh, đồng thời cũng dạy cho anh biết làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn chạnh lòng thương đối với những người bất hạnh, xin cho chúng con có một tấm lòng biết trắc ẩn đối với người nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi.   

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin giúp chúng con có được đức tin vững mạnh, lòng can đảm và một tấm lòng yêu mến để trở nên một người Kitô hữu nhiệt tâm trong sứ vụ làm chứng nhân Tin Mừng yêu thương của Chúa giữa dòng đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng