17/02/2018
1682

17.02.2018

Thứ Bảy

7 th. lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ

 

Tin Mừng: Lc 5,27-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người” (Lc 5,28)

 

Như Mẹ: Khi nghe Đức Giêsu mời gọi, người thu thuế đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, ngay cả cái địa vị và cái nghề thu thuế. Còn chúng ta ngày nay, chúng ta đã đi theo Chúa rồi, nhưng lại không dám từ bỏ ý riêng, không dám hy sinh bản thân mà yêu Chúa thật lòng. Theo Chúa, nhưng không thích vác thập giá mỗi ngày, như thế có phải là môn đệ đích thực của Người?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, điều mà Chúa muốn ở nơi chúng con là dám từ bỏ ý riêng, tính ích kỷ… để một lòng một trí hướng tâm hồn lên với Ngài. Chúng con thấy khó, Chúa ơi! Chính Chúa đã từ bỏ ý riêng mà vâng theo ý Chúa Cha, xin giúp chúng con biết làm như vậy.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin giúp  chúng con sẵn sàng thực thi ý Chúa luôn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui