17/02/2019
852

17.02.2019

Chúa Nhật 6 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2

 

 

 

Tin Mừng: Lc 6,17.20-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

 

Như Mẹ: Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, của cải được làm ra ngày càng nhiều. Có người thì ăn không hết, nhưng cũng có người lần không ra. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Tinh thần nghèo khó cần cho thời đại ngày hôm nay: tinh thần biết sử dụng những của cải cho đúng cách, tinh thần sẵn sàng chia sẻ của dư thừa.

 

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận trở nên một người nghèo khó, để lấy cái nghèo mà làm cho con người trở nên giàu có. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết điều hành đất nước, để người dân được sống trong thái bình thịnh vượng, người nghèo có cơ hội để vươn lên.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, nhiều người đang sống trong cảnh lầm than, xin Mẹ nâng đỡ họ, xin cho người giàu cũng biết san sẻ cho người túng nghèo.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng