17/03/2017
1398


 
17.03.2017                                                                 
Thứ Sáu
Th. Patriciô, gm                                                          
 
Tin Mừng: Mt 21,33-43
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: 
 
" 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái". 
 
Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).
 
Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta biết những tá điền độc ác, hành xử một cách tàn nhẫn với các đầy tớ được ông chủ sai đi thu hoa lợi. Chúa Giêsu dạy rằng ai ăn ở gian ác thì sẽ gặt được điều dữ, tức là quả báo. Nước Thiên Chúa được rao giảng và được ban cho ta, mà ta không mở lòng ra mà đón nhận, thì Nước ấy sẽ bị lấy đi mà cho người khác.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến trần gian rao giảng về Nước Thiên Chúa cho chúng con. Xin kể chúng con là những công dân của Nước Thiên Chúa ngay khi còn sống ở trần gian này.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ hãy cùng chúng con sống Tin Mừng giữa dòng đời ngược xuôi này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương