17/03/2019
968

17.03.2019

Chúa Nhật 2 MC – Năm C

Thánh vịnh tuần 2

 

Tin Mừng: Lc 9,28b-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác...” (Lc 9,29).

 

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi giống như một sự kiện quan trọng củng cố đức tin của các tông đồ, đồng thời cũng là dịp giúp các tông đồ chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Chúa biến đổi dung mạo trở nên khác, như là cách Chúa đưa các tông đồ nếm trước ánh vinh quang Nước Trời.

 

Với Mẹ: Chúa đã biến đổi dung mạo trước mặt các môn đệ thân tín. Xin ánh vinh quang của Chúa tiếp tục bao phủ lấy cuộc đời mỗi người chúng con, làm cho chúng con được sáng ngời tình thương bao la của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, nhiều người đang sống trong tăm tối của hận thù và tội lỗi, xin Mẹ dẫn dắt đưa họ vào sống trong miền đất ngập tràn ánh sáng chân lý của Tin Mừng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng