17/04/2017
1792


 
17.04.2017                                                                 
Thứ Hai
Bát nhật PS                                                               
 
Tin Mừng: Mt 28,8-15
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
 
Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ!
Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10).

 
Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại làm cho nhiều người bỡ ngỡ và sợ hãi. Nhiều người không tin vào biến cố này. Các chị em cũng hoảng sợ khi thấy Chúa hiện ra với họ. Thế rồi, biến cố này được lan truyền đi khắp cả vùng, dần dần người ta tin là Chúa đã sống lại.
 
Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong cảnh sợ hãi về nhiều chuyện. Một trong những nỗi sợ đó là cái chết. Xin Chúa thôi thúc con người ngày nay say mê đi tìm sự sống đích thực nơi mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ là người hạnh phúc nhất khi Chúa sống lại. Xin Mẹ làm cho con cái của Mẹ tin tưởng vững vàng hơn vào mầu nhiệm phục sinh và hết lòng sống mầu nhiệm ấy trong niềm hy vọng.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng