17/04/2018
1712

17.04.2018

Thứ Ba – Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,30-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35).

 

Như Mẹ: Những lúc chúng ta rước lễ, những lúc chúng ta hướng về Thánh Thể, chính những lúc ấy, chúng ta được chạm đến tình yêu của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã lo cho chúng ta có được lương thực nuôi sống linh hồn hằng ngày qua tấm bánh và ly rượu mà vị linh mục dâng lên Chúa trong thánh lễ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự no thỏa trong tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin Chúa cho chúng con biết khao khát Chúa là bánh ban sự sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa một cách thiêng liêng qua việc siêng năng cầu nguyện.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ là người nữ Thánh Thể, xin giúp chúng con xứng đáng hơn mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương