17/05/2019
566

17.05.2019

Thứ Sáu

Tuần 4 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 14,1-6

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

 

Như Mẹ: Các môn đệ cảm thấy xao xuyến và hoang mang khi Chúa Giêsu sắp lìa xa mình. Nhưng Chúa Giêsu lại an ủi các ông bằng cách mời gọi các ông tin vào Thiên Chúa và tin vào Người. Niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu làm cho con người vượt qua mọi lo âu sợ hãi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là niềm cậy trông của chúng con. Xin Chúa trở nên điểm tựa cho chúng con, xin cho chúng con luôn biết ký thác đường đời vào trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã can đảm theo Chúa đến cùng với một đức tin kiên cường. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh lo âu sợ hãi vì hận thù hay chiến tranh. Xin cho họ có sức để vượt qua gian nguy của cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương