17/07/2019
931

17.07.2019

Thứ Tư

Tuần 15 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 11,25-27

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

 

Như Mẹ: Con người không ngừng khám phá để nâng cao sự hiểu biết về vũ trụ và con người. Khi khoa học đạt được những tiến bộ vượt bậc, con người cứ nghĩ là mình có đủ mọi thứ, đã nắm chắc được mọi sự. Vì thế, họ đã không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nước Trời đã bị dấu kín đối với họ.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hiểu biết thật nhiều về vũ trụ và con người, nhưng lại biết rất ít về Chúa. Xin cho chúng con ngày càng khám phá và yêu mến quyền năng và tình yêu của Chúa ở trong chúng con và trong cuộc sống hằng ngày quanh mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ giúp chúng con luôn nhận biết sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa nơi vũ trụ và con người.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250