17/08/2017
1675

17.08.2017

Thứ Năm – Tuần 19 TN – Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 18,21–  19,1

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

 

Như Mẹ: Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta  cần phải học biết tha thứ. Nhận ra yếu đuối bản thân, luôn tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa và học biết tha thứ cho nhau, đó là đôi cánh giúp con người tiến gần đến với Thiên Chúa là Đấng rất mực từ nhân.

 

Với Mẹ:Tha thứ là một điều khó đối với con người ích kỷ. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối và tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho chúng con biết sống thành thật với nhau, đối xử bác ái với nhau, và trung tín tuân giữ giới luật yêu thương trong đời sống thường ngày.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng