17/08/2018
1226

17.08.2018

Thứ Sáu – Tuần 19 TN

 

Tin Mừng: Mt 19,2-12

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".

Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6b).

 

Như Mẹ: Hôn nhân và gia đình là điều cao quý mà Thiên Chúa đã thiết lập nên. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, các giá trị về hôn nhân và gia đình đang bị hiểu sai, đang bị xuống cấp trầm trọng. Gia đình là nền tảng của xã hội mà không được tôn trọng, làm sao xã hội có thể phát triển và đứng vững được?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Cha đã dựng nên con người có nam có nữ, để họ nên vợ chồng với nhau. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều khó khăn trăm bề, xin Cha thương chữa lành và hàn gắn những vết thương cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ thương nâng đỡ những người sống trong ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình, để họ tìm được niềm vui và ý nghĩa trong ơn gọi này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương