17/10/2019
1098

17.10.2019

Thứ Năm

Thánh Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ

 

Tin Mừng: Lc 11,47-54

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa... (Lc 11,50).

 

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay tiếp tục cho chúng ta thấy phản ứng của Đức Giêsu trước lối sống của người đạo đức giả hình. Người thẳng thắn "lên án" hạng người này và cảnh báo toàn nhân loại về lối sống của họ. Chúa nhân hậu, bao dung nhưng cũng rất công bình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con biết mình còn nhiều thiếu sót và tội lỗi. Chúng con sống giả dối nên hình ảnh Chúa nơi chúng con bị hoen mờ. Xin Chúa dẫn chúng con quay về với Chúa, Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con cương quyết chiến đấu chống lại những gì không thuộc về Chúa trong chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250