18/01/2018
1451

18.01.2018

Thứ Năm – Tuần 2 TN

Tuần cầu cho đại kết

 

 

Tin Mừng: Mc 3,7-12

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Chúa Giêsu “đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người” (Mc 3,11).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người có quyền trên bệnh tật. Bệnh tật là điều mà con người thường xa lánh. Ai có bệnh cũng mong cho chóng khỏi. Nhiều người có bệnh đã chạy đến để sờ vào Chúa Giêsu. Qua dòng lịch sử, Chúa vẫn không ngừng thi ân cho loài người, đặc biệt cho ai biết chạy đến với Người.

 

Với Mẹ: Chúa là Đấng có quyền năng trên bệnh tật, xin Chúa tiếp tục bày tỏ tình thương trên những ai đang mang bệnh tật nặng nề. Xin cho họ tìm được niềm an ủi nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng biết thường xuyên chạy đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin nâng đỡ những ai đang túng thiếu ngặt nghèo.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng