18/02/2018
997

18.02.2018

Chúa Nhật 1 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Mc 1,12-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ” (Mc 1,13).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa và có đủ quyền năng để tránh cho mình khỏi các cơn cám dỗ. Nhưng, Người đã để cho Thần Khí đẩy mình vào hoang địa và chịu cám dỗ, là nhằm chia sẻ thân phận yếu đuối với chúng ta, để qua đó, giúp chúng ta biết được phương thuốc hữu hiệu chống lại cám dỗ của ma quỷ, đó là: cậy dựa vào Chúa và Lời của Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con có đủ sức mạnh và lòng quyết tâm để vượt thắng được các cơn cám dỗ hằng ngày. Những khi chúng con cảm thấy yếu đuối và yếu sức, xin Chúa hiện diện nâng đỡ chúng con!

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ nâng đỡ chúng con những lúc chúng con chao đảo giữa dòng đời vì yếu tin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng