18/02/2019
1476

18.02.2019

Thứ Hai

Tuần 6 TN

 

 

 

Tin Mừng: Mc 8,11-13

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11).

 

Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.

 

Với Mẹ:Có rất nhiều dấu chỉ xảy ra hằng ngày cho thấy sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng, để chúng con luôn nhận ra quyền năng giàu lòng thương xót của Chúa nơi những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống hằng ngày.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ thương giúp chúng con kiên trì thực hiện những công việc hằng ngày như những dấu chỉ biểu lộ niềm tin và lòng cậy trông.

 

Trong Mẹ:Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui