18/03/2018
1118

18.03.2018

Chúa Nhật 5 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Ga 12,20-33

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

 

Như Mẹ: Sự sống tạm thời ở đời này không phải là tất cả. Cái làm cho con người ta đáng giá, đó là sự sống vĩnh cửu. Chấp nhận mất sự sống đời này vì Chúa, để được sự sống đời đời, đó là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thí mạng vì loài người chúng con. Xin cho người tín hữu chúng con luôn sẵn sàng cộng tác với Hội Thánh, dấn thân phục vụ con người giữa lòng thế giới, mà không sợ phải vất vả hay thiệt thân, để được Chúa thưởng công Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con mọi nơi và mọi lúc, dù sống hay chết, đều thuộc trọn về Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng