18/03/2019
850

18.03.2019

Thứ Hai

Tuần 2 MC

 

Tin Mừng: Lc 6,36-38

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!" Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

 

Như Mẹ: Đây là lời mời gọi nên thánh mà Thiên Chúa muốn gửi đến tất cả chúng ta. Thiên Chúa là Đấng nhân từ giàu lòng thương xót. Ngài muốn chúng ta cũng hãy sống như Ngài để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và công bằng hơn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, muốn trở nên nhân từ như Chúa, chúng con phải sống bao dung, tha thứ, không xét đoán và không kết án ai cả. Vì Chúa đã cho chúng con biết rằng tất cả chúng con là anh em của nhau, có cùng một Cha chung trên trời là Thiên Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày một thấm nhuần tinh thần tông đồ bác ái, để góp phần xây dựng xã hội này ngày càng đẹp hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui