18/04/2017
1147


 
18.04.2017                                                                 
Thứ Ba
Bát nhật PS                                                               
 
Tin Mừng: Ga 20,11-18
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?"
 
Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
 
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: ‘Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu’.” (Ga 20,13).
 
Như Mẹ: Trước đây, bà Maria Mácđala là một con người tội lỗi; nhưng bây giờ bà trở thành một con người đặc biệt hết lòng vì Chúa. Sau khi Chúa chịu chết, bà vẫn ra thăm mộ Chúa. Bà dành cho Chúa một tình yêu chân thật và trung thành.
 
Với Mẹ: Nhiều người đang phải âu sầu về quãng đời tội lỗi của mình, sống trong thất vọng, xin Chúa nâng đỡ họ để họ biết chỗi dậy sống một cuộc sống mới là tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ hướng dẫn anh chị em tín hữu chúng con sống mầu nhiệm phục sinh trong cuộc sống hằng ngày.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng