18/06/2018
1780
18.06.2018                                                                 
Thứ Hai
                                                                                     
Tin Mừng: Mt 5,38-42
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái” (Mt 5,39).
 
Như Mẹ: Điều Chúa dạy ở đây là đừng lấy ác báo ác. Vì như thế sự ác sẽ cứ tiếp tục sinh ra sự ác và càng gây ra oán thù. Muốn dập tắt lửa hận thù và gian ác, thì phải dùng đến tình yêu. Chiến tranh không thể đem đến hoà bình, chỉ có yêu thương mới hoá giải mọi chia rẽ và hận thù.
 
Với Mẹ: Chiến tranh hận thù xảy ra khắp nơi trên thế giới, bởi vì con người đã không lắng nghe lời dạy khuyên của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đủ ơn và đủ sức để làm theo lời Chúa dạy là biết sống hiền hoà với tha nhân, yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho người ta.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh bị giam cầm, đau khổ, hận thù và chia rẽ, để họ trở nên hiền lành với mọi người.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui