18/07/2019
1337

18.07.2019

Thứ Năm

Tuần 15 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 11,28-30

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

 

Như Mẹ: Đấng hiền hậu và khiêm nhường, Đấng có lòng nhân từ và hay thương xót, Đấng có quyền năng xoa dịu bao đau khổ, nhọc nhằn và vất vả của chúng ta đang mời gọi chúng ta đến với Ngài. Đấng ấy là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, là Thầy Thuốc Nhân Ái... cho tất cả loài người lầm than khốn khổ của chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thật bất xứng vì biết bao lần cứ sống theo ý mình, mà chối bỏ ý Cha. Xin cho chúng con biết chạy đến nghỉ ngơi nơi Con Cha, là Đấng luôn luôn từ ái một niềm, và ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa!

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin Mẹ khẩn cầu lòng thương xót của Chúa chạm vào sâu thẳm tâm hồn chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250