18/08/2017
1129

18.08.2017

Thứ Sáu – Tuần 19 TN – Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 19,3-12

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".

Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mt 19,5).

 

Như Mẹ: Hôn nhân là một cơ cấu được Thiên Chúa thiết lập. Vì thế hôn nhân và gia đình là điều cần thiết, tốt đẹp và quan trọng đối với con người. Trong thời đại hôm nay, các gia trị về hôn nhân và gia đình đang bị coi thường. Người tín hữu sống trong ơn gọi hôn nhân được mời gọi nỗ lực xây dựng đời sống của gia đình mình theo mẫu gương gia đình Nadarét.

 

Với Mẹ:Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong gia đình. Xin Chúa cho các bạn trẻ ngày nay biết xây dựng đời sống gia đình dựa trên những giá trị của Tin Mừng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui