18/10/2019
1010

18.10.2019

Thứ Sáu

THÁNH LUCA, thánh sử

 

Tin Mừng: Lc 10,1-9

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

"Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

 

Như Mẹ: Khi đến trần gian để thực hiện sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu đã chọn gọi các tông đồ để các ông cùng với Người đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa cho phép con người được cộng tác vào công trình cao cả của Người. Chúng ta hãy mau mắn dấn thân cho cánh đồng truyền giáo, vì còn biết bao nhiêu người chưa được nghe biết Tin Mừng.

 

Với Mẹ: Chúng con hiểu nỗi khát khao và khắc khoải loan Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa luôn nâng đỡ, thêm sức mạnh và lòng hăng hái truyền giáo nơi chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường loan báo Tin Mừng. Ước gì có nhiều người dấn thân vào việc làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250