18/11/2018
1149

18.11.2018

Chúa Nhật 33 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Mc 13,24-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thiên Chúa sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương” (Mc 13,27).

 

Như Mẹ: Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người. Khi đó, Con Người đầy quyền năng, ngự trong đám mây mà đến. Và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn trông chờ ngày Chúa lại đến. Xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy, bằng việc hăng say thực hành Lời Chúa dạy, sống yêu thương, bác ái với anh chị em xung quanh. Có như vậy, chúng con sẽ được Chúa “tập họp” trong ngày Ngài quang lâm.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ là mẫu gương sống Lời Chúa. Xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, sống và đem Lời Chúa đến cho mọi người.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng