19/01/2018
1684

19.01.2018

Thứ Sáu – Tuần 2 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 3,13-19

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người” (Mc 3,13).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã gọi những ai mà Người muốn, rồi lập thành Nhóm Mười Hai. Những người được Chúa gọi và chọn được gọi là Tông Đồ. Tông đồ là người được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng. Mỗi một người tín hữu, khi đón nhận Phép Rửa, một cách nào đó cũng được gọi là tông đồ. Như thế, người tín hữu cũng được Chúa sai đi để làm chứng cho Người.

 

Với Mẹ: Các Tông Đồ là những người được Chúa tuyển chọn, thánh hiến và sai đi, xin Chúa thánh hoá các mục tử trong Hội Thánh, để các ngài trở thành những tông đồ trung tín và nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin giúp người tín hữu chúng con sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội trong việc truyền giáo.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương