19/03/2018
1098

19.03.2018

Thứ Hai – Tuần 5 MC

THÁNH GIUSE

 

Tin Mừng: Mt 1,1-18.21-24a

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24).

 

Như Mẹ: Lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của lòng mình là điều cần cho cuộc sống. Thánh Giuse là người đã sống trong sự lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ lắng nghe tiếng Chúa, thánh nhân đã làm theo đúng thánh ý Ngài. Để đi đúng đường lối của Chúa, mỗi người chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm của mình như vậy.

 

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, sống trong xã hội bon chen và ồn ào này, chúng con dễ rơi vào khủng khoảng tâm lý. Xin Cha thúc bách chúng con biết dành thời gian thinh lặng cầu nguyện nhiều hơn, theo tinh thần của thánh cả Giuse.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ và thánh cả Giuse cầu bầu cho các gia đình trẻ, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn!

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui